Andre aktivitetar


Jølster golf

Ligg på Vassenden, ca 20 minuttar køyring frå Kjøsnes feriehytter. Les meir på Sunnfjord Golfklubb


Rafting i Jøstraelva

Du bør ikkje vere i Jølster utan å ha prøvd rafting i Jølstraelva. Og lista over aktivitetar kan gjerast veldig lang.  Vi står gjerne til teneste med forslag til aktivitetar for store og små.


Bre- og fjellturar

Sjå Bre og Fjell as sine tilbud på toppturer og brevandring i Jølster og Sunnfjord.


Andre aktivitetar

Sunnfjord.no - full oversikt over aktivitetar og attraksjonar i Sunnfjord.