Andre aktivitetar


Jølster365

Oversikt over aktivitetar og tilbod du kan oppleve i Jølster. Les meir på Jølster365


Jølster golf

Ligg på Vassenden, ca 20 minuttar køyring frå Kjøsnes feriehytter. Les meir på Sunnfjord Golfklubb


Rafting i Jøstraelva

Du bør ikkje vere i Jølster utan å ha prøvd rafting i Jølstraelva. Og lista over aktivitetar kan gjerast veldig lang.  Vi står gjerne til teneste med forslag til aktivitetar for store og små.


Bre- og fjellturar

Sjå Bre og Fjell as sine tilbud på toppturer og brevandring i Jølster og Sunnfjord.


Jølster aurefest

Over 1000 fiskarar deltek i den store fiskekonkurransen i juni kvart år. Les meir på www.jolsteraurefest.no


Andre aktivitetar

Sunnfjord.no - full oversikt over attraksjonar i Sunnfjord.